ABC DÜZENEĞİ

Birbiriyle çelişen aynı konuyla ilgili iki ya da daha fazla kuramın/yaklaşımın aynı bağımlı değişken üzerindeki etkisini incelemek amacıyla iki ayrı ve bağımsız değişkenin arka arkaya uygulandığı deneysel araştırma düzeneği. (ABC design)