ABC SINIFLAMA YÖNTEMİ

Stokları yıllık kullanım tutarlarına göre, A, B, C olarak sınıflandırma yöntemi. (ABC classification method)