ABDEST

1. Kimi dinsel geleneklerde ibadetten önce ya da arınma amacıyla özel kurallara göre yapılan temizlenme. 2. Müslümanların namazın ön koşulu olarak ya da diğer ibadetlere maddi ve manevi hazırlık yaparak arınmak amacıyla yüzü, elleri ve dirseklerle birlikte kolları yıkaması, başın dörtte birini mesh etmesi ve topuklarla beraber ayakları yıkamaları. (ritual ablution)