ABECE ÖĞRETİMİ

Çocuklara ya da yetişkinlere okuma yazmayla ilgili ilk ve temel becerileri kazandırma amacını güden öğretim. (literacy training)