ABECESEL-DİZGESEL KATALOG

Geniş konu başlıklarını abecesel sıraya göre dizen ve bunlarla ilgili alt konu başlıklarını da geniş konu başlığı arkasında sıralayan katalog. (alphabetical-systematic catalog)