ACI DUYUMU

Acıyı algılamakla oluşan duygu. Acı veren uyaranlar, deri yüzeyinin altında ve gövdenin içinde değişik yoğunlukta yayılmış olan duyarlı sinir uçları ile algılanıyor. Acı yitimi hastalığında acı duyumu algılanmıyor. Duyu yitiminden farklı olarak acı yitiminde dokunma duyarlığı var olduğu halde, acıya karşı duyarlık zayıflıyor ya da tümüyle yok oluyor. (pain sense)