AÇIK ÇÖPLÜK

Düzensiz atık depolamanın yapıldığı alan. (open dumping area)