AĞIR ZEKâ GERİLİĞİ

Zekâ bölümü 20-25 ile 35-40 aralığında kalan engellilerin zekâ durumu. Bunlar, zekâ geriliği olanların yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyorlar. Çoğu kez duyuşsal ve devimsel engelleri de bulunan ağır zekâ geriliği olanlar, akademik beceriler edinemiyorlar; yalnızca konuşabiliyor; giyinmeyi, beslenmeyi ve kendilerine bakmayı öğrenebiliyorlar. (severe mental retardation)