AKAÇLAMA HENDEĞİ

Bir üst kot seviyesinde, tarla parselindeki sulamadan artan suları ile yağış sularını alıp toplayıcı kanala ileten kanallar, drenaj hendeği. (drainage ditch)

Bir üst kot seviyesinde, tarla parselindeki sulamadan artan suları ile yağış sularını alıp toplayıcı kanala ileten kanallar; eşanlam: drenaj hendeği. (drainage ditch)