AKIŞ YOLU

Yeraltı suyunun gözenekli ortamda izlediği yol. (flow path)