AKIŞSIZ BÖLGE

Akarsuyu bulunmayan ya da suları ancak belirsiz zamanlarda aktığı için denize ulaşamayan bölge. (undrained area)

Arazi üzerinde akışın yok denecek kadar az olduğu coğrafi bölge. (arheic region)