ANIZA EKİM

Sık bir şekilde yetiştirilmiş darılar veya normal sıklıkta ekilmiş serin iklim tahıllarının anızları üzerine, herhangi bir toprak işleme yapılmadan yeni bir kültür bitkisi tohumlarının veya karışımlarının ekilmesi. (stubble seeding; stubble sowing)