ARDIŞIK ALIŞTIRMA YÖNTEMİ

Öğrenmede geçiş (aktarım) olgusunu belirlemek amacıyla kullanılan bir yöntem. Örneğin, bir grubun, B konusunu öğrendikten sonra C konusunu öğrenmesi için geçen süre, B konusunu öğrenmeden C konusunu öğrenen başka bir grubun öğrenme süresinden çıkarılıyor. Aradaki fark, B'den C'ye öğrenme geçişi olup olmadığını ortaya koyuyor. (succes practice method)