AREOMETER

Sıvıların özgül ağırlığını, katıların yoğunluğunu ölçmeye yarayan aygıt. (areometer)