AŞILAMA ETKİNLİĞİ

Hayvan hücre kültürlerinde aşılamadan sonra belirli sürede işlevsel olarak çoğalabilen hücre sayısının aşılanan hücre sayısına oranı. (seeding efficiency)