AŞIRI ANIMSAMA

Aşırı anımsama yetisi. Aşırı anımsama, kimilerinde ölümle burun buruna geldikleri anda görülse de asıl, sıklıkla yüksek ateş, organik beyin sendromu, hipnoz, hipomani, amfetamin ve sanrı oluşturan ilaç alımı gibi durumlarda geçmiş yaşantıları, olayları, belli nesne ve yerleri, tam bir netlikle ve en ince ayrıntılarıyla anımsama yetisi olarak beliriyor. (hypermnesia)