AŞIRI DENGELEME

Adler'e göre, gerçek ya da düşsel; bedensel ya da ruhsal bir eksikliği ödünlemeye yönelik aşırı, nevrotik çabalar. Bireysel psikolojinin temel kavramlarından biri olan eksiklik karmaşasının yarattığı yetersizlik duygusuna tepki olarak ortaya çıkan bu güç ve üstünlük arayışı, hastalıklı bir egemenlik gereksinimini anlatıyor. (over compensation)