ASOSYAL

1. Toplumla ya da toplumsal konularla ilişkili olmayan, başkalarından bağımsız olarak gerçekleşen; toplumdışı. Bunun mutlaka toplum, toplumsal değer yargıları, inançlar ve benzerlerine karşıt olması gerekmez. Asosyal kişi, toplumdan uzaklaşıp kendi dünyasına çekiliyor; ancak, toplum karşıtı olmayabiliyor. (asocial)