ATIK

Her türlü üretim ve tüketim etkinliği sonunda, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle karıştıkları ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine, böylece dolaylı ya da doğrudan zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı ya da gaz durumundaki maddeler. (waste)