ATIK BARAJI

Zararlı sıvıların yeraltı sularına karışmasını önlemek amacıyla kil katmanı, geomembran gibi malzemelerle geçirimsizliği sağlanmış, genellikle maden işletmeciliğinde, ekonomik değeri olmayan suya doygun atıkların biriktirildiği baraj. (tailings dam)