ATIK BİYOKÜTLE

Enerji elde edilebilecek katı, sıvı veya gaz biyolojik atık maddeler. (waste biomass)