ATIK İMHASI

Atıkların değişik yöntemlerle depolanması, hammadde olarak değerlendirilmesi ya da yeniden kullanıma sokularak atık niteliklerinin ortadan kaldırılması. (refuse disposal)