ATIK NİTELENDİRME

Atıkların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin belirlenmesi. (waste characterisation)