ATIK TANKI

Gemilerde yağ, yakıt, su vb. tanklardan ya da ana makine ve dizel jeneratör gibi sistemlerden boşaltılan veya sızan sıvıların toplandığı tank, atık boşaltma tankı. (drain tank)