ATIKSU BOŞALTIM YÖNETMELİĞİ

Atıksuların kanalizasyon şebekesine verilmelerine, kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde çevre kirlenmesine yol açmayacak bir düzeyde arıtılarak uzaklaştırılma ve uygun alıcı ortama verilmelerine ilişkin esas, yöntem ve kısıtlamaları belirler, deşarj yönetmeliği. (wastewater discharge regulation)

Atıksuların kanalizasyon şebekesine verilmelerine, kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde çevre kirlenmesine yol açmayacak bir düzeyde arıtılarak uzaklaştırılma ve uygun alıcı ortama verilmelerine ilişkin esas, yöntem ve kısıtlamaları belirler; eşanlam: deşarj yönetmeliği. (wastewater discharge regulation)