ATIKSU BOŞALTIMI

Evsel veya endüstriyel işlemlerden kaynaklanan, arıtım öncesi ya da sonrası sıvı atıkların çevreye bırakılması. (effluent)

Bir konutta ya da işyerinde kullanılarak kirlenen suyun, içme suyuna karışmaması için, kentin atıksu düzenine bağlanması. (sewage disposal)