ATIKTOPRAK

Yol ya da demiryolu yapımında toprak işleri çalışması sırasında yarmadan çıkan toprağın, dolguda kullanılmasına gereksinim duyulmadığı ya da dolguda kullanılmayacak nitelikte olduğu için uygun bir yere taşınarak yığılan kısmı. (waste soil)