AYIRT EDİCİ DAĞILIM

Ayırt edici tepkilerin belli bir ortalama çevresinde dağılımı ya da yayılımı. Bu, ayırt edici tepkilerin gruplaşma eğilimi çevresindeki dağılım sıklığı anlamını taşıyor. Örneğin, bir uyarıcıya yapılan ortalama tepkiyi x değeri ile gösterirsek, bu uyarıcıya yapılan x değerinden küçük ya da büyük öteki tepkiler, genellikle normal bir dağılım eğrisi oluşturuyorlar. (discriminal dispersion)