AZ BAŞARAN

Beklenenden; yani, standart yetenek testlerinin ya da zekâ testlerinin sonuçlarına dayalı olarak kestirilenden daha başarısız olan. Kişinin beklenenin altında bir performans göstermesine birçok etken neden oluyor. Aşırı rekabet ortamı, katı bir yapı, dışardan değerlendirme ve eleştirinin aşırılığı, duygusal sorunların ve aile çatışmalarının yaşanması bu etkenlerdendir. (underachiever)