BAĞLANTICI MODEL

Bellek yapısının, kavşak noktalarından ve bu noktalar arasındaki bağlardan oluştuğu görüşünü benimseyen bellek modeli. (connectionist model)

Bellekte bilginin nasıl işlenip kullanıldığıyla ilişkili olarak birbirine koşut dağılımlı işlem ilkesine dayalı model. Bu modelde bilgi, tek bir düğümün etkinliğinden çok, ağın tümündeki belli bir etkinlik dağılımıyla temsil ediliyor ve bilgi işlem, kavramlar arasındaki doğru bağlantıların doğru ağırlıklarla etkin kılınması sonucunda gerçekleşiyor. (connectionist model)

İçinde bilgi parçalarının, basit mesajların birbiriyle değiştirilerek iletişim kurulduğu çok sayıda basit işlem öğesinden oluşan bir ağ tarafından toplu bir şekilde temsil edildikleri ve karmaşık hesaplamaların çok sayıda bu tür öğe arasında dağıtılmış paralel işlem aracılığıyla yapıldığı akıllı etkinikler için bir hesaplama modeli. Bağlantıcı modeller, bilgi gösterimi, model tanıma, bilgisayarla imgeleme, doğal dil anlama, öğrenme ve hareket kontrolü gibi alanlara kullanılır. (Bilişim) (connectionist model)