BELİRTİ SEÇİMİ

Altta yatan patolojinin dışavurumu olarak belirtinin bilinçsizce, rastgele seçimi. Bir hastanın neden bir zorlanım değil de felç, fobi yerine histerik körlük geliştirdiği, çoğu kez açıklanamıyor. Bunun nedeni olarak bedensel yatkınlık, anne babanın davranış yapısı, önceki ruhsal-cinsel evrelerden birine takılıp kalma, özel travmatik yaşantılar gibi etkenler gösteriliyor. (symptom choice)