BELLEK YİTİMİ SENDROMU

Hem kısa süreli belleği hem de uzun süreli belleği etkileyen ağır bir bellek bozukluğu; amnestik sendrom. Bu terim, organsal işlev bozukluklarından kaynaklanan olaylar için kullanılan psikiyatrik-sinirbilimsel bir tanı sınıflardırması için kullanılıyor. Bozukluğun en yaygın nedeni, süreğen alkol akışkanlığına bağlı B1 vitamini (tiyamin) eksikliğidir. (amnestic syndrome)