BELVERME MİKTARI

Uygulanan yük altında bir yapı elemanının düzlemine dik doğrultuda modellenebilen bir kuvvet etkisi ile eğilmenin maksimum olduğu noktadaki miktar, sehim miktarı. (deflection)