BEZ

Endokrin bezleri gibi kan dolaşımına, doğrudan doğruya ilgili organa boşaltılan ya da eksorkin bezleri gibi vücuttan atılan çeşitli vücut salgılarını üreten organ. Bu bezlerin salgılarının, vücut ısısını, kan şekerini (insülin'i), cinsel etkinlikleri düzenleme ve ter gibi toksik maddeleri dışarı atma ve benzeri pek çok işlevi bulunuyor. (gland)