BİÇİM

Öklit uzayında, öteleme, döndürme, yansıtma ve ölçekleme işlemleri sonucunda bir nesnenin değişmeyen özelliği ve uzamda kapladığı yer, şekil. (shape)

İstatistiksel çözümleme sonuçlarının ya da bir durumun anlaşılır olarak özetlendiği çizim. (form, shape; Lat. forma; Yun. eidos; esk. suret)

Bir şeyin dış çizgileri bakımından niteliği, dış görünüşü; form. (shape, form)

1. Bir metnin; bir veri ortamındaki ya da yazdırılmış ya da görüntülenmiş formundaki belirli bir yerleşimi ya da düzenlemesi. 2., Bir kayıt, dosya, mesaj, depolama cihazı veya iletim kanalı içindeki veri nesnelerinin karakter biçiminde temsil edilmesini belirten bir dil yapısı. (Bilişim) (format)

Öklit uzayında, öteleme, döndürme, yansıtma ve ölçekleme işlemleri sonucunda bir nesnenin değişmeyen özelliği ve uzamda kapladığı yer; eşanlam: şekil. (shape)