BİLİNÇDIŞI

Ruhçözümleme kuramına göre, kişinin bilinçli olarak ayrımına varamadığı, bilinçli çaba ile bilinç alanına getiremediği anı, dürtü ya da isteklerin bulunduğu kuramsal bilinç bölgesi. (the unconscious)

1. Kişinin uyku, baygınlık, komaya girme, kendinden geçme, genel anestezi durumlarında olduğu gibi kendinde olmaması, yaşadıklarının, çevresinde olup bitenlerin farkında olmaması; şuur dışı. 2. Freud'a göre bilinçdışı: (unconscious)