BÖLÜŞÜM ADALETİ

J. Piaget'nin haklılık anlayışının bir biçimi. "Bölüşüm adaleti" terimi ile kaynakların bölüşümünde insanlara yapılan muamele kastediliyor. Piaget'ye göre, kimilerine, başkalarına zarar verecek biçimde ayrıcalık tanıyan bir bölüşüm, haksızdır. Büyük çocuklarda, bölüşüm adaletinin değerlendirilmesinde egemen görüş, "hakçalık"tır. (distributive justice)