BULUŞMA KURAMI

Le Bon'un ortak davranış kuramına göre, insanların birbirinin davranışlarını kopyalaması ve bunun sonucunda zincirleme bir tepkinin ortaya konulması. Bu kurama göre, bireylerin kalabalık içinde duyumsadıkları anonimlik duygusu, onları fanatik önderlerin telkinlerine açık kılıyor ve bu tür kalabalıklarda özellikle yıkıcılığa, saldırganlığa iten duygular, bir virüs gibi yayılıyor. (contagion theory)