ÇABAYA YÖNELİK TEPKİ

Engellenme ve zorlanma durumunda bireyin içinde bulunduğu konumu biliçli bir biçimde değerlendirerek, karşı karşıya olduğu sorunu çözmek için belirleyip uyguladığı gerçekçi tepkiler. Ruhsal yönden sağlıklı kişi, engellenme ve zorlanma durumunda, savunma mekanizmalarına sarılıp gerçeklerden kaçma yerine, daha çok bu tür sorun çözücü tepkiler gösteriyor. (reaction leading to trial)