ÇAMURLARIN DEPOLANMASI

Çamurların herhangi bir kullanım amacı olmaksızın "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik"te tanımlanan ve belirlenen esaslar uyarınca katı atık düzenli depolama alanlarında veya özel depo tesislerinde depolanması. (landfilling of sludge)