ÇİFTLER HALİNDE ÖĞRENME

Anlamsız hece çiftlerinin deneğe gösterildiğinde deneğin ilk heceyi uyarıcı; ikinci heceyi davranım olarak öğrenmek durumunda kalmasına benzer bir öğrenme biçimi. Örneğin, yabancı dilde bir sözcük listesini öğrenmede uyarıcılar, dillerin birindeki sözcükler; davranımlar ise öteki dildeki sözcüklerdir. Çiftler halinde öğrenmede, klasik koşullamaya benzeyen uyarıcı-davranım bağı önem taşıyor. (paired-associated learning)