CİNSEL HOŞNUTSUZLUK

Kişinin anatomik cinsel yapısından rahatsızlık duyması. Bu rahatsızlık, kişinin cinsel hoşnutsuzluğu ile ilişkili olabiliyor ve kişi, bedensel yapısı ile cinsel kimliği arasında bir uyum sağlama; yani cinsiyet değiştirme arayışına girebiliyor. Bu terim, toplumca öngörülen cinsel rolüne ilişkin rahatsızlıkla cinsellik bağlamında bedensel yapı konusunda duyulan rahatsızlığı birbirinden ayırmak için kullanılıyor. (sexual dysphoria)