CİNSEL TACİZ

Karşıdakinin istemediği, razı olmadığı cinsel yaklaşımlar; karşılıksız ya da yükselme, zam gibi şeyler karşılığı yatma önerileri; laf atma gibi sözlü anlatımlar, elleme gibi bedensel davranışlar. Cinsel taciz, daha çok iş yaşamında, kişinin gücünü, statüsünü kullanarak karşısındaki insanlardan cinsel yönden yararlanmaya yönelik eylemler için kullanılıyor. (sexual harassment)