CİNSELLİK AYRIMCILIĞI

Eğitimde, işte, ücretlendirmede kadın ve erkeğin yaptığı işe göre değil; cinsellik durumuna göre farklı işlem yapılması; cinsiyet ayrımcılığı. Örneğin erkekle aynı işi yaptığı halde kadına daha düşük ücret ödenmesi ya da aynı başarıyı göstermesine karşın kadınların kimi mesleklere girmesinin yasaklanması. (sex discrimination)