CİNSELLİK HOŞNUTSUZLUĞU

Kişinin kendi cinsel kimliği ile ilişkili olarak yaşadığı ruhsal rahatsızlık ve biyolojik cinselliği ile ruhsal cinselliği arasındaki uyumsuzluk duygusu. Bu tür bir uyumsuzluk duyan kişiler, anatomik cinsel özelliklerinden hoşnut olmuyorlar; karşıt cinsten birisi olmayı istiyorlar. Cinsiyet değiştirme, hormon tedavisi gibi konularda cinsellik hoşnutsuzluğu, bir ölçüt olarak değerlendiriliyor. (gender diphoria)