ÇOCUK ANALİZİ

Çocukların ruh çözümlemesi; çocuk ruh çözümlemesi. Klasik psikanalizde çocuk analizi ya doğrudan edilgin gözlemle ya da anne babanın gözlemleri ile yapılıyordu. Melanie Klein ve Anna Freud'un geliştirdiği çocuk analizinde ise çözümlemeci, çocukla doğrudan iletişim ve etkileşim kuruyor. Yetişkinlerde ruh çözümleme, özgür çağrışımla gerçekleştirilirken, çocuklarda bu, oyun tekniği ile yapılıyor. (child analysis)