ÇÖZÜCÜ GERİ KAZANIMI

Bir çözeltideki çözücüyü, içinde bulunan çözünen madde(ler)den ayırıp arıtarak yeniden kullanmak için yapılan her tür fiziksel/kimyasal işlem. (solvent recovery)