DEBİTAJ

Yontmataş araç yapımında, yongalama sonucu ortaya çıkan artık parça. (debitage)