DEĞERLİK

Bir atom ya da atom grubunun hidrojen atomu ya da eşdeğeriyle birleşebilmesine göre ölçülen kimyasal bağ yapabilme sığası ya da atomun kaç kimyasal bağ yapabileceğini gösteren sayı. (valence)

Bir bireyin belirli bir konudaki beklentilerinin gücü. (valence)

1. Kurt Lewin'e göre, alan kuramında insan, nesne, olay ve hedeflerin kişinin yaşam alanında taşıdığı ruhsal değer. Lewin, kişiye çekici gelenler için olumlu değerlik; itici gelenler için de olumsuz değerlik diyor. 2. Başkalarının kişiliklerinin ödünç alınması. Değerlik, bu anlamıyla kişinin özgüvenini yitirişinden sonra, kendi benliğinin yerine başka benlikleri koymasıdır. (valence)