DERİNLİK ALGISI

Nesnelerin üç boyutlu olarak algılanabilmesi için, gözleyen ile nesne arasındaki ya da nesnenin ön yüzü ile arka yüzü arasındaki uzaklığın bilinçte canlandırılması. (depth perception)

Nesnelerin üç boyutlu olarak algılanabilmesi için gözlemleyenle nesne arasındaki ya da nesnenin ön yüzü ile arka yüzü arasındaki uzaklığın bilinçte canlandırılması. Nesnelerin birbirine göre uzaklıklarının algılanması, boyut ve biçim değişmezliğinin en önemli etkenlerinden birisi olan derinlik algısı, dünyayı üç boyutlu algılamamızı sağlıyor. (depth perception)